Spolek rodičů Školka Montessori Kladno, z.s.

 

Spolek rodičů Školka Montessori Kladno, z.s. (Spolek) při Montessori Mateřské škole Kladno (MŠ), se sídlem Na vyhaslém 3197, 272 01 Kladno, IČ: 227 15 240 je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 24683.

 

Spolek již řadu let úzce spolupracuje a intenzivně podporuje MŠ a přispívá k vytvoření vhodných podmínek pro její úspěšné fungování a rozvoj. Spolek z členských příspěvků pomáhá MŠ financovat vybavení jednotlivých tříd montessori pomůckami, exkurze a výlety, vybavení na zahradě nebo vzdělávání pedagogů v montessori pedagogice. Pokud je třeba, přispívá i manuální prací. Dále ve spolupráci s MŠ pořádá volnočasové aktivity pro děti, rodiny i dospělé.

Aktuality

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Platbu členských příspěvků ve výši 300 Kč/dítě provádějte vždy k 15. dni v měsíci (září - červen)....

Členství

 Členské příspěvky

 

Roční členské příspěvky na školní rok 2020/21 jsou prozatím ve výši 3.000,- Kč a hradí se převodem, a to buď:

 

  • Měsíčně v 10 splátkách ve výši 300 Kč/dítě vždy k 15. dni v měsíci
  • Ročně v 1 splátce ve výši 3000 Kč/dítě do 15.10.2020

Platby se provádí na účet Spolku 2600301498/2010 (Fio).

 

Pro identifikaci platby uvádějte prosím do poznámky třídu + jméno a příjmení Vašeho dítěte. Děkujeme za včasné placení členských příspěvků, pomáháte tím lépe organizovat výdaje MŠ.

Přihláška do spolku

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dokumenty – archiv

Zápisy

Zprávy revizní komise

Členové výboru

Předseda
Zuzana Hinková
zuzana.hinkova@seznam.cz

Zástupce pro třídu “D”

Markéta Grundová

marketast.25@gmail.com

Zástupce pro třídu “A”

Soňa Nosková
sona.noskova@gmail.com

Zástupci pedagogů

Martina Bernhardová

bernhardova.martina@zsnorska.cz

Hana Koukalová

koukalova.hana@zsnorska.cz

Zástupce pro třídu “B”

Pokladník
Zuzana Voláková

Volakova.Zuzana@seznam.cz

Zástupce pro třídu “C”

Kateřina Broža 

katerina.broza@centrum.cz

O nás

Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 112 dětí, v každé třídě je skupina 28 dětí věkově smíšených 3-6 let, která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Marie Montessori.

Pedagogický sbor tvoří 8 průvodkyň montessori pedagogikou a jedna asistentka pedagoga. Naší společnou náplní je radost z práce s dětmi, pozorování růstu dětí, pomoc při odkrývání nového a neznámého. Společně s dětmi se radujeme z nových zážitků a poznatků, se kterými nám často pomáhají i rodiče.

Spolupracujeme

Mateřská škola Montessori Kladno

Na Vyhaslém 3197
272 01 Kladno

Telefon: 312 276 049
E-mail: info@montessori-kladno.cz 
Web: www.montessori-kladno.cz