Spolek rodičů Školka Montessori Kladno, z.s.

 

Spolek rodičů Školka Montessori Kladno, z.s. (Spolek) při Montessori Mateřské škole Kladno (MŠ), se sídlem Na vyhaslém 3197, 272 01 Kladno, IČ: 227 15 240 je zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 24683.

 

Spolek již řadu let úzce spolupracuje a intenzivně podporuje MŠ a přispívá k vytvoření vhodných podmínek pro její úspěšné fungování a rozvoj. Spolek z členských příspěvků pomáhá MŠ financovat vybavení jednotlivých tříd montessori pomůckami, exkurze a výlety, vybavení na zahradě nebo vzdělávání pedagogů v montessori pedagogice. Pokud je třeba, přispívá i manuální prací. Dále ve spolupráci s MŠ pořádá volnočasové aktivity pro děti, rodiny i dospělé.

Aktuality

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY

Platbu členských příspěvků ve výši 450 Kč/dítě provádějte vždy k 15. dni v měsíci (září - červen)....

Členství

Členské příspěvky

 

Roční členské příspěvky na školní rok 2023 – 2024 jsou  ve výši 4 500,- Kč a hradí se převodem, a to buď:

 

  • Měsíčně v 10 splátkách ve výši 450 Kč/dítě vždy k 15. dni v měsíci
  • Ročně v 1 splátce ve výši 4 500Kč/dítě do 15.10.2023

Platby se provádí na účet Spolku 2600301498/2010 (Fio).

 

Pro identifikaci platby uvádějte prosím do poznámky třídu + jméno a příjmení Vašeho dítěte. Děkujeme za včasné placení členských příspěvků, pomáháte tím lépe organizovat výdaje MŠ.

Přihláška do spolku

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

Navýšení členských příspěvků

  • Info (formát: pdf)

Dokumenty – archiv

Členové výboru

Předseda
Eva Jiráková

evajirakova78@gmail.com

Zástupce pro třídu “A”

Soňa Nosková

sona.noskova@gmail.com

Zástupce pro třídu “B”

Petra Čerbáková

Petra.urbi@seznam.cz

Zástupce pro třídu “C”

Tereza Šebestová

tereza.sebestova@email.cz

Zástupce pro třídu “D”

Kateřina Gaďůrková

katerina.gadurkova@gmail.com

Pokladník

Eva Soudská

eva.soudska.@gmail.com

 

Zástupci pedagogů

Martina Bernhardová

bernhardova.martina@zsnorska.cz

 

Hana Koukalová

koukalova.hana@zsnorska.cz

O nás

Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 112 dětí, v každé třídě je skupina 28 dětí věkově smíšených 3-6 let, která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Marie Montessori.
více...

Zřizovatel

Spolupracujeme