Laboratoř MONTEKLUBÍK

prostory bývalého "klubíku"

Laboratoř – Monteklubík je živý prostor pro bádání, zkoumání přírody, procvičování všech smyslů.

Chceme se zapojovat do různých výzev a projektů, týkajících se přírody kolem nás.

Chceme si klást otázky a nacházet odpovědi na ně.

 

O nás

Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 112 dětí, v každé třídě je skupina 28 dětí věkově smíšených 3-6 let, která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Marie Montessori.
více...

Spolupracujeme

Mateřská škola Montessori Kladno

Na Vyhaslém 3197
272 01 Kladno

Telefon: 312 276 049

Telefon pouze pro odhlašování stravy (sms):703 696 697
E-mail: info@montessori-kladno.cz 
Web: www.montessori-kladno.cz