Dokumenty

 Organizace školního roku

 

Provoz MŠ začíná: v pondělí 2. září 2019

Provoz MŠ bude ukončen: v úterý 30. června 2020

Podzimní prázdniny: úterý 29. října a středa 30. října 2019

Vánoční prázdniny zahájeny: v pondělí 23. prosince 2019 a

skončí: v pátek 3. ledna 2020

Provoz MŠ skončí: v pátek 20. prosince 2019

Provoz MŠ začne: 6.1. 2020

Jarní prázdniny v termínu: od 9.  do 13. března 2020

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 9. dubna 2020

Hlavní letní prázdniny: od středy 1. července 2020 do pondělí 31.8.2020

Školní rok 2020/2021 začne: v úterý 1. září 2020

Dny otevřených dveří: 13.1.2020 bez dětí, 20.4.2020 s dětmi

Plán

Pedagogické cíle mateřské školy

 • Promyslet a připravit aktivity k 20. výročí založení Montessori školky v Kladně.
 • Rozvíjet polytechnickou výchovu, zeefektivnit k tomuto na třídách připravené prostředí a nabízené aktivity. K tomuto využít metodiku Polytechnická výchova, kterou zpracovala Montessori společnost ČR a Raabe.
 • Vybavit volné nevyužité prostory školky pro dílny, praktické aktivity, pokusy a experimentování, bádání ve světě kolem nás.
 • Pravidelná spolupráce se školním speciálním pedagogem  a školní psycholožkou.

 • Logopedický screening, vždy na podzim s následnou zpětnou vazbou rodičům.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program je v tištěné podobě k dispozici v každé třídě a v kanceláři vedení MŠ.  V lednu 2016 byl shledán Českou školní inspekcí ve všech bodech v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání.

Den v mateřské škole

 •  6:00 – 8:30 scházení dětí.
 • 8,30-10,00 ranní cvičení, montessori blok, elipsa
 • 8,45-9,30 svačina
 • 10,00-12,00 pobyt venku
 • 12,00-12,45 oběd, rozcházení se po obědě
 • 12,30-13,30 odpočinek
 • 13,30-16,30 odpolední činnosti, rozcházení dětí
 • 14,00- 14,30 svačina

O nás

Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 112 dětí, v každé třídě je skupina 28 dětí věkově smíšených 3-6 let, která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Marie Montessori.

Pedagogický sbor tvoří 8 průvodkyň montessori pedagogikou a jedna asistentka pedagoga. Naší společnou náplní je radost z práce s dětmi, pozorování růstu dětí, pomoc při odkrývání nového a neznámého. Společně s dětmi se radujeme z nových zážitků a poznatků, se kterými nám často pomáhají i rodiče.

Spolupracujeme

Mateřská škola Montessori Kladno

Na Vyhaslém 3197
272 01 Kladno

Telefon: 312 276 049
E-mail: info@montessori-kladno.cz 
Web: www.montessori-kladno.cz