Dokumenty

411, Organizace školního roku

 

Provoz MŠ začíná: v pondělí 4. září 2023

Provoz MŠ bude ukončen: v pátek 28. června 2024

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023

Vánoční prázdniny zahájeny: v sobotu 23. prosince 2023 

skončí: v úterý 2.ledna 2024

Provoz MŠ skončí: v sobotu 23. prosince 2023 

Provoz MŠ začne: bude upřesněno

Jarní prázdniny v termínu: 26.února – 3. března 2024

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března 2024

Hlavní letní prázdniny: od soboty 29. června do neděle 1. září 2024

Školní rok 2024/2025 začne: v pondělí 2. září 2024

Dny otevřených dveří: 16. dubna 2024

Zápis do základních škol: 19.- 20. dubna 2024

Zápis do mateřských škol: 9.- 10. května 2024

Plán

Pedagogické cíle mateřské školy

 • Rozvíjet polytechnickou výchovu, zeefektivnit k tomuto na třídách připravené prostředí a nabízené aktivity. K tomuto využít metodiku Polytechnická výchova, kterou zpracovala Montessori společnost ČR a Raabe.
 • Vybavit volné nevyužité prostory školky pro dílny, praktické aktivity, pokusy a experimentování, bádání ve světě kolem nás.
 • Pravidelná spolupráce se školním speciálním pedagogem  a školní psycholožkou.

 • Logopedický screening, vždy na podzim s následnou zpětnou vazbou rodičům.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program je v tištěné podobě k dispozici v každé třídě a v kanceláři vedení MŠ.  V lednu 2016 byl shledán Českou školní inspekcí ve všech bodech v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání.

Den v mateřské škole

 •  6:00 – 8:30 scházení dětí.
 • 8,30-10,00 ranní cvičení, montessori blok, elipsa
 • 8,45-9,30 svačina
 • 10,00-12,00 pobyt venku
 • 12,00-12,45 oběd, rozcházení se po obědě
 • 12,30-13,30 odpočinek
 • 13,30-16,30 odpolední činnosti, rozcházení dětí
 • 14,00- 14,30 svačina

O nás

Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 112 dětí, v každé třídě je skupina 28 dětí věkově smíšených 3-6 let, která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Marie Montessori.
více...

Zřizovatel

Spolupracujeme