Další aktivity a projekty naší MŠ

Plavání

Plaveckou výuku zajišťuje Plavecká škola TJ Tuchlovice. Kurz je určen pro předškoláky, kapacita kurzu je 40 dětí. Podrobné informace jsou podávány na úvodní schůzce rodičů v září. Přihlašování do kurzu včetně podmínek během podzimu formou přihlášky na letáčku vyvěšeném v šatně dětí.

Školka v přírodě

Pobyt ve škole v přírodě je určen pro předškolní děti. Informace a podmínky organizování pobytu ve škole v přírodě podáváme na úvodní schůzce rodičů v září na začátku školního roku.

V průběhu podzimu se zájemci mohou hlásit formou přihlašováním svého dítěte na letáček vyvěšený v šatnách tříd. V průběhu dubna probíhá informační schůzka pro rodiče přihlášených dětí, kterou svolává vedoucí školy v přírodě paní učitelka Martina Bernhardová. ŠvP organizujeme zpravidla v květnu.

 

Termín: 3.-7.. června 2024

Kam se jede: Chata Prezidentská, Jizerské hory

Projekty v naší školce

Logopedická prevence

Projekt „Logohrátky“ má za cíl v rámci logopedické prevence, předcházet u dětí v předškolním věku poruchám řeči a zároveň u nich rozvíjet předčtenářskou gramotnost. Činnostmi, které vyplývají z logopedické prevence (aktivity rozvíjející všechny smysly, hrubou a jemnou motoriku, grafomotoriku, oromotoriku a všechny jazykové roviny) ve spolupráci s rodiči a odborníky (logoped, speciální pedagog – poradenský psycholog) naplňovat heslo „Pomozte nám správně mluvit“.
V každé třídě je proškolen pedagog v rámci DVPP v logopedické prevenci, probíhá vybavování tříd pomůckami pro řečovou výchovu, včetně rozšíření knihovny o vhodné knihy pro děti, tak o odbornou literaturu pro učitelky a rodiče.
V rámci osvěty pro rodiče nabízíme odborné přednášky spojené s besedou, i pravidelné návštěvy logopedky za účelem provedení screeningu.

Děti dětem

„Děti dětem“ – další ročník praxe žáků 7. ročníku ZŠ Montessori u nás v MŠ, tito žáci v roli asistentů pomáhají svými znalostmi realizovat týdenní projekty pro naše děti.

Celé Česko čte dětem

Připojení se k celostátnímu projektu, podpora předčtenářské gramotnosti. Realizace individuálně. na třídách, mezigenerační setkávání „Babičky, dědečkové do školky“, osobnosti v MŠ.

My a naše zahrada

Ve spolupráci s rodiči více využívat prostor celé zahrady, pravidelné zapojení rodičů do polytechnických, zahradních a venkovních aktivit.

O nás

Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 112 dětí, v každé třídě je skupina 28 dětí věkově smíšených 3-6 let, která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Marie Montessori.
více...

Zřizovatel

Spolupracujeme