STŘEVNÍ VIRÓZA

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE TŘÍDY ,,C“

VE TŘÍDĚ NÁM ,,KOLUJE“ STŘEVNÍ VIRÓZA.

ŽÁDÁME RODIČE DĚTÍ, U KTERÝCH SE TYTO POTÍŽE VYSKYTNOU, ABY SI PONECHALY DĚTI DOMA V KLIDOVÉM REŽIMU A PŘÍPADNĚ SE PORADILY S LÉKAŘEM, KDY JE MOŽNÉ PUSTIT DĚTI OPĚT DO KOLEKTIVU.

 DĚKUJEM ZA POCHOPENÍ.