Uzavření zahrady - bezpečnostní opatření

Od začátku září do konce října 2018 bude v mateřské škole probíhat rekonstrukce školní zahrady. Veškeré prostory zahrady se stávají staveništěm, a proto jsou pro veřejnost nepřístupné.

Z tohoto důvodu budou v den převzetí školní zahrady k rekonstrukci uzavřené všechny vstupy do jednotlivých tříd mateřské školy a do hospodářského pavilonu. V současné době konkrétní den není znám.

Zakazuji všem návštěvníkům školy (tzn. zákonným zástupcům, dětem a ostatním osobám, které přicházejí do mateřské školy) vstupovat do objektu.

Jediný přístup do objektu až do odvolání bude vstup přes ředitelnu mateřské školy. Tudy budou přicházet všechny děti do mateřské školy se svým doprovodem a stejně tak tudy budou i odcházet.

S podrobnými organizačními opatřeními budou zákonní zástupci seznámeni v jednotlivých třídách a podepíší v první den vstupu do mateřské školy pokyny, které se týkají bezpečnosti v areálu mateřské školy.

Zaměstnanci mateřské školy se budou řídit vnitřním pokynem k tomuto vydaným ředitelkou školy.

V Kladně, dne 29.8.2018

Mgr. Daniela Vlčková
ředitelka školy

O nás

Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 112 dětí, v každé třídě je skupina 28 dětí věkově smíšených 3-6 let, která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Marie Montessori.
více...

Zřizovatel

Spolupracujeme