Dne 12. září 2022 od 17:30 hod.

se koná třídní schůzka pro nové rodiče
(jak to chodí u nás ve třídě, adaptace dětí,
režim dne, pravidla, omlouvání dětí…).

Těší se na Vás    

Míša a Petra