Vážení rodiče,
zveme Vás na úvodní setkání rodičů nově přijatých dětí, které se koná ve středu 22. června 2022 v 17,00 hodin ve třídě D.
Na programu jsou mimo jiné informace o chodu a fungování mateřské školy, organizace školního roku.
Rády zodpovíme Vaše dotazy.

Na setkání s Vámi se těší ředitelka školy a kolektiv pracovníků MŠ