V SOBOTU 14. 10. ve 14:00 hod. SE SEJDEME V TUCHLOVICÍCH – Dřevěnkově
(na cestě z Kamenných Žehrovic do Tuchlovic odbočka vlevo u solárních panelů/cyklostezky, zde je možné i parkovat)
A ODTUD SPOLEČNĚ VYRAZÍME NA VRCHOL TUCHLOVICKÉ HALDY.
KROMĚ DRAKŮ SI S SEBOU MŮŽETE PŘIBALIT ŠPEKÁČKY A DŘEVO 🙂