Přednáška o fyzioterapii

Prevence a možná náprava poruch pohybového systému“ ve středu 14. února 2018 v 18.00 hod ve třídě B

Přednáší Pavel Brynda, fyzioterapeut a tatínek Isabellky ze třídy B.

„Děti jsou obrazem svých rodičů, včetně kopírování našich ne vždy správných návyků. Díky tomu mohou mít již v ranném dětství různé zdravotní potíže.Pojďme jim společně předcházet…“

Vstupné dobrovolné (využijeme k nákupu pomůcek pro děti).

Těšíme se na společné setkání

O nás

Jsme mateřská škola která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu M. Montessori. Kapacita naší školky je 112 dětí ve čtyřech třídách. V každé třídě je 28 dětí věkově smíšených 3-6 let. Učitelský sbor je složen z 8 kvalifikovaných pedagogů a jedné asistentky pedagoga.

Otevírací doba

6:00 - 16:30 hod

Spolupracujeme

Mateřská škola Montessori Kladno

Na Vyhaslém 3197
272 01 Kladno

Telefon: 312 276 049
E-mail: info@montessori-kladno.cz 
Web: www.montessori-kladno.cz