Přednáška o fyzioterapii

Prevence a možná náprava poruch pohybového systému“ ve středu 14. února 2018 v 18.00 hod ve třídě B

Přednáší Pavel Brynda, fyzioterapeut a tatínek Isabellky ze třídy B.

„Děti jsou obrazem svých rodičů, včetně kopírování našich ne vždy správných návyků. Díky tomu mohou mít již v ranném dětství různé zdravotní potíže.Pojďme jim společně předcházet…“

Vstupné dobrovolné (využijeme k nákupu pomůcek pro děti).

Těšíme se na společné setkání

O nás

Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 112 dětí, v každé třídě je skupina 28 dětí věkově smíšených 3-6 let, která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Marie Montessori.
více...

Zřizovatel

Spolupracujeme