18.6.2018 V 18 HOD

Vážení rodiče,

ve spolupráci se Spolkem rodičů Vás žádáme o účast na mimořádné schůzce, která proběhne 18.6.2018 v 18.00 hod. ve třídě D.

Důvodem této schůzky jsou opakované stížnosti 4 rodičů z jedné třídy na neprofesionální přístup pedagogických pracovníků a nepedagogických pracovníků naší mateřské školy. Rádi bychom Vás tedy seznámili s danou situací.

Mgr. Daniela Vlčková, ředitelka školy

O nás

Jsme mateřská škola která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu M. Montessori. Kapacita naší školky je 112 dětí ve čtyřech třídách. V každé třídě je 28 dětí věkově smíšených 3-6 let. Učitelský sbor je složen z 8 kvalifikovaných pedagogů a jedné asistentky pedagoga.

Otevírací doba

6:00 - 16:30 hod

Spolupracujeme

Mateřská škola Montessori Kladno

Na Vyhaslém 3197
272 01 Kladno

Telefon: 312 276 049
E-mail: info@montessori-kladno.cz 
Web: www.montessori-kladno.cz