18.6.2018 V 18 HOD

Vážení rodiče,

ve spolupráci se Spolkem rodičů Vás žádáme o účast na mimořádné schůzce, která proběhne 18.6.2018 v 18.00 hod. ve třídě D.

Důvodem této schůzky jsou opakované stížnosti 4 rodičů z jedné třídy na neprofesionální přístup pedagogických pracovníků a nepedagogických pracovníků naší mateřské školy. Rádi bychom Vás tedy seznámili s danou situací.

Mgr. Daniela Vlčková, ředitelka školy

O nás

Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 112 dětí, v každé třídě je skupina 28 dětí věkově smíšených 3-6 let, která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Marie Montessori.
více...

Zřizovatel

Spolupracujeme