Informace k nástupu dětí do MŠ od 12. 4. 2021

Vážení rodiče,

v pondělí 12. dubna se děti z mateřské školy vrátí k prezenčnímu vzdělávání do mateřské školy za těchto podmínek:

  1. Povinně se vrací do mateřské školy všichni žáci v předškolním vzdělávání.
  2. Všechny děti, jejichž rodiče splňují podmínky pracovníků vyjmenovaných profesí níže.

Ochrana dýchacích cest:

Děti v MŠ nejsou povinni používat ochranu úst a nosu během pobytu v MŠ.

Přítomnost na prezenčním vzdělávání je podmíněna negativním testem na COVID -19.

  • Testování ve škole bude probíhat v Klubíku MŠ vždy v pondělí a ve čtvrtek  6.00 – 8.00 za dohledu pověřené osoby.
  • Pokud bylo u žáka v posledních 90 dnech diagnostikováno onemocnění Covid, je potřeba přinést první den vstupu do mateřské školy potvrzení s datem pozitivního testu. V tomto případě se dítě 90 dní netestuje.
  • Je také možné, aby si dítě do třídy přineslo vlastní certifikovaný test, na který je zvyklé z domova, kterým se společně s ostatními otestuje.
  • Možností je i přinést potvrzení PCR testu (platí 1 týden) nebo antigenního testu (platí 3 dny) z jakékoliv laboratoře.
  • Zákonný zástupce si otestuje své dítě sám.

 

Škola umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání i v době distanční žákům, jejichž zákonní zástupci jsou:

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Zákonní zástupci dítěte přiloží potvrzení zaměstnavatele.

V případě zájmu kontaktujte vedoucí učitelku mateřské školy paní Hanu Koukalovou.

 

Mgr. Daniela Vlčková v.r.

ředitelka školy