ŘÍJEN 2021

V průběhu měsíce října nás navštíví klinická logopedka Mgr. Kateřina Chvojková k provedení logopedického screeningu.

Vyšetření probíhá s každým dítětem individuálně, na základě výsledku logopedka doporučí následnou péči. Bližší informace naleznete na letáčkách v šatně.

 

O nás

Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 112 dětí, v každé třídě je skupina 28 dětí věkově smíšených 3-6 let, která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Marie Montessori.
více...

Zřizovatel

Spolupracujeme