V rámci Výzvy OPVV Šablony II realizujeme od 1.1.2019 do 31.12.2020 projekt ROZVÍJÍME SPOLUPRÁCI  pod registračním číslem  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18-063/0011662.

  • Školní asistent – personální aktivita
  • Další vzdělávání pedagogů v oblastech:
  •          polytechnické vzdělávání,
  •          matematická  pregramotnost,
  •          osobnostní rozvoj pedagogů.