Informace k zápisu do mateřské školy

1. Organizace zápisu

1.1 Termín zápisu

čtvrtek 9. května 2019 od 7:00 do 18:00 hodin a v pátek 10. května 2019 od 7:00 do 17:00 hodin.

1.2 Místo zápisu:

Zápis se koná v budově mateřské školy na adrese Na Vyhaslém 3197, Kladno. Zákonný zástupce vyplní žádost o přijetí dítěte a přihlášku k předškolnímu vzdělávání. Možno stáhnout na našem webu www.montessori-kladno.cz

1.3 Potřebné dokumenty:

S sebou k zápisu si vezměte:

  • rodný list dítěte;
  • občanský průkaz zákonného zástupce;
  • doklad o svěření dítěte do péče (u pěstounů apod.);
  • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se zdravotním postižením);
  • doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (v případě nepodrobení se očkování). Potvrzení o proočkování si okopírujeme a originál, pokud ho budete chtít, Vám vrátíme. Toto potvrzení nemusí mít děti v posledním ročníku MŠ, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Potvrzení je možné stáhnout z webu školy.

1.4 Povinné předškolní vzdělávání

Počínaje dnem 1. 9. 2017 je předškolní vzdělávání povinné pro dítě, které před datem 1. 9. 2019 dosáhlo pěti let a více a dosud nezahájilo povinnou školní docházku (děti s OŠD). Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.

2. Výsledky zápisu do MŠ

Oznámení o rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020 bude zveřejněno pod evidenčním číslem uchazeče (každá přihláška dítěte bude opatřena číslem) ve vývěsce v areálu MŠ Na Vyhaslém 3197, Kladno, na dveřích kanceláře vedení MŠ a na webu MŠ www.montessori-kladno.cza webu organizace www.4zskladno.cz.

3. Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

bude zasláno zákonnému zástupci na uvedenou adresu dopisem na doručenku. Zákonnému zástupci zastupujícího uchazeče o přijetí před vydáním rozhodnutí o nepřijetí bude umožněno nahlížení do spisu dne 30.5. 2019 od 10.00 -12.00 v sekretariátu ZŠ a MŠ Kladno Norská 2633 na adrese Norská 2633.

Soubory ke stažení

očkování

žádost o přijetí

Originální dokumenty

informace k zápisu do MŠ

kritéria

 

O nás

Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 112 dětí, v každé třídě je skupina 28 dětí věkově smíšených 3-6 let, která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Marie Montessori.
více...

Zřizovatel

Spolupracujeme