3. březen 2020

V návaznosti na dnešní rozhodnutí Bezpečností rady státu a aktuální situaci s koronavirem zasíláme níže doporučení a informace:

*       S blížícími se jarními prázdninami důrazně upozorňujeme na potvrzení ohnisek a rozšíření koronaviru v severní Itálii zejména v regionech:

–      Lombardie,

–      Benátsko/Veneto,

–      Piemont,

–      Emilia Romagna.

Česká republika tedy NEdoporučuje cestování do těchto lokalit.

*       Pokud se žáci a zákonní zástupci vrátili do ČR z některého z ohnisek
nákazy, musí zatelefonovat svému dětskému nebo praktickému lékaři, který
zhodnotí případné příznaky nemoci a rozhodne o dalších krocích. Doporučujeme
následně zkontaktovat vedení příslušné školy.

*       Informace lze telefonicky získat u Krajské hygienické stanice
Středočeského kraje na čísle: 736 521 357.

*       Obecně dbejte na zvýšenou osobní hygienu a dodržujte prosím „etiketu
kašle“ – dodržujte dostatečnou vzdálenost od jiných osob, zakryjte si ústa a
nos kapesníkem.

*       Myjte si ruce mýdlem a teplou vodou minimálně po dobu 20 vteřin.

*       V případě podezření na respirační onemocnění dětí a žáků kontaktujte
jejich zákonné zástupce s výzvou k okamžitému řešení zdravotního stavu
nezletilého.

*       Vyhýbejte se úzkému kontaktu s lidmi s akutním respiračním
onemocněním.

 

 

ODKAZY NA DŮLEŽITÉ WEBY:

Web Ministerstva zdravotnictví:  <https://www.mzcr.cz/> https://www.mzcr.cz/

Webová stránka Ministerstva zdravotnictví ČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru:
< http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vys
kytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
>
http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vysk
ytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html

Web Státního zdravotního ústavu:  <http://www.szu.cz/> http://www.szu.cz/

Webová stránka Státního zdravotního ústavu s doporučeními pro občany:
< http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV>
http://www.szu.cz/tema/prevence/2019NCOV

Kontakty na Krajské hygienické stanice:
< http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy>
http://www.szu.cz/knihovna/hygienicke-stanice-a-zdravotni-ustavy

Web Ministerstva zahraničních věcí:
< https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html>
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/index.html

Aktuální doporučení MZV k cestování do zahraničí:

< https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_
dopravy_koronavirus.html
>
https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_d
opravy_koronavirus.html

Stránka Ministerstva pro místní rozvoj týkající se případného rušení zájezdů
do rizikových lokalit:
< https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-obj
evil-koronavirus
>
https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/od-zajezdu-do-oblasti,-kde-se-obje
vil-koronavirus

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, vnímejte celou situaci z pozice
zřizovatele jako preventivní doporučující opatření.

V případě nepříznivého epidemiologického vývoje v ČR budou operativně
přijímána další nezbytná opatření.

S pozdravem

Ing. Dan Jiránek, v. r.
Ing. Zdeněk Slepička, v. r.

primátor města Kladna
tajemník Magistrátu města Kladna

 

O nás

Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 112 dětí, v každé třídě je skupina 28 dětí věkově smíšených 3-6 let, která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Marie Montessori.
více...

Zřizovatel

Spolupracujeme