Dopolední tvoření tatínků s dětmi na zahradě

Prvním odvážným tatínkem, který zahájil letošní novou aktivitu „Tvořivá dopoledne s tatínky“ byl Jiří. A protože nastal podzim, bylo třeba na zimu ubytovat broučky. Děti s Jiřím dokončili broučí domek na zahradě ryze přírodním materiálem (šiškami, mechem, kůrou, klacíky….). V duchu přírody pokračovali v práci, i když s použitím techniky- děti si vyzkoušely AKU vrtačku, samostatně dlabaly nožíky, zatloukaly hřebíky. Výsledkem byly kromě domečku i krásné stromky z bezových proutků, které si děti hrdě odnášely domů.

Oprava domečku pro Broučky – Jiří

O nás

Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 112 dětí, v každé třídě je skupina 28 dětí věkově smíšených 3-6 let, která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Marie Montessori.
více...

Zřizovatel

Spolupracujeme