Dopolední tvoření tatínků s dětmi na zahradě

Prvním odvážným tatínkem, který zahájil letošní novou aktivitu „Tvořivá dopoledne s tatínky“ byl Jiří. A protože nastal podzim, bylo třeba na zimu ubytovat broučky. Děti s Jiřím dokončili broučí domek na zahradě ryze přírodním materiálem (šiškami, mechem, kůrou, klacíky….). V duchu přírody pokračovali v práci, i když s použitím techniky- děti si vyzkoušely AKU vrtačku, samostatně dlabaly nožíky, zatloukaly hřebíky. Výsledkem byly kromě domečku i krásné stromky z bezových proutků, které si děti hrdě odnášely domů.

Oprava domečku pro Broučky – Jiří

O nás

Jsme mateřská škola která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu M. Montessori. Kapacita naší školky je 112 dětí ve čtyřech třídách. V každé třídě je 28 dětí věkově smíšených 3-6 let. Učitelský sbor je složen z 8 kvalifikovaných pedagogů a jedné asistentky pedagoga.

Otevírací doba

6:00 - 16:30 hod

Spolupracujeme

Mateřská škola Montessori Kladno

Na Vyhaslém 3197
272 01 Kladno

Telefon: 312 276 049
E-mail: info@montessori-kladno.cz 
Web: www.montessori-kladno.cz