Dopolední tvoření s tatínky- Jakub

Další „tvořivým a tvořícím“ tatínkem je Jakub. Pro děti připravil výrobu ptačí budky- je znát, že se zima blíží a je čas myslet i na zvířátka. děti pracovaly podle pečlivě nakresleného plánku, měřily, řezaly,  zatloukaly hřebíky. Věříme, že se výsledná budka bude ptáčkům líbit stejně jako nám. 

O nás

Jsme mateřská škola která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu M. Montessori. Kapacita naší školky je 112 dětí ve čtyřech třídách. V každé třídě je 28 dětí věkově smíšených 3-6 let. Učitelský sbor je složen z 8 kvalifikovaných pedagogů a jedné asistentky pedagoga.

Otevírací doba

6:00 - 16:30 hod

6:00 - 7,30 třída B

od 7,30 ostatní třídy

 

Spolupracujeme

Mateřská škola Montessori Kladno

Na Vyhaslém 3197
272 01 Kladno

Telefon: 312 276 049
E-mail: info@montessori-kladno.cz 
Web: www.montessori-kladno.cz