Ceník

Ceny stravného a neinvestiční náklady:

 

Školní rok 2019-2020:

Celodenní stravné pro děti šestileté 38 Kč

Celodenní stravné pro děti sedmileté 41 Kč

Neinvestiční náklady 600 Kč/měsíc (neplatí předškolní děti)

 

Platby stravného a neinvestičních nákladů: 

Hradí se inkasem na začátku měsíce. Přihlášku i s podrobnostmi obdržíte u vedoucí ŠJ.

 

 

Členské příspěvky Spolek rodičů

Roční členské příspěvky na školní rok 2019/2020 jsou ve výši 3.000,- Kč a hradí se převodem, a to buď:

  • Měsíčně v 10 splátkách ve výši 300 Kč/dítě vždy k 15. dni v měsíci
  • Ročně v 1 splátce ve výši 3000 Kč/dítě do 15.10.2019

Platby se provádí na účet Spolku 2600301498/2010 (Fio).

Pro identifikaci platby uvádějte prosím do poznámky třídu + jméno a příjmení Vašeho dítěte. Děkujeme za včasné placení členských příspěvků, pomáháte tím lépe organizovat výdaje MŠ.

O nás

Jsme mateřská škola která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu M. Montessori. Kapacita naší školky je 112 dětí ve čtyřech třídách. V každé třídě je 28 dětí věkově smíšených 3-6 let. Učitelský sbor je složen z 8 kvalifikovaných pedagogů a jedné asistentky pedagoga.

Otevírací doba

6:00 - 16:30 hod

6:00 - 7,30 třída B

od 7,30 ostatní třídy

 

Spolupracujeme

Mateřská škola Montessori Kladno

Na Vyhaslém 3197
272 01 Kladno

Telefon: 312 276 049
E-mail: info@montessori-kladno.cz 
Web: www.montessori-kladno.cz