Prosinec 2018

Tak jako každý rok, budeme mít i letos adventní čtení.

Od pondělí 3. 12. 2018 zveme ty z vás, kteří by měli chuť přijít mezi nás, přinést svoji oblíbenou knihu vhodnou pro děti a dětem nahlas předčítali (v ranním čase 8.30 – 9.00 hod).

Kdo máte chuť nás a naše děti podpořit, zapište se do přiloženého seznamu, na den který vám bude vyhovovat.

Rodičovské předčítání je jedním z pilířů emočního, morálního a myšlenkového vývoje dítěte.

Na začátku nového tisíciletí, kdy dětské zábavě kraluje odosobněný svět počítačů, internetu a televize, musíme začít pracovat na záchraně lidského prvku v komunikaci mezi rodiči a dětmi.

Televize dítě neobejme, nepřitulí se, neodpoví na jeho dotazy. 
Každý z nás si uvědomuje, že jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do malého člověka. Prohlubují se vzájemné vazby, roste důvěra v rodiče, dítě se cítí v bezpečí, důležité a milované. Rozšiřuje se jeho slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně získává pozitivní závislost na knize.

Malá časová investice může pro dítě znamenat nesrovnatelný přínos. Některé účinky se projeví ihned, některé ve svém důsledku až za několik let, některé ještě později. Ale všechny budou veskrze pozitivní.

Podporou hlasitého předčítání pomáháme utvářet pevné pouto mezi rodičem a dítětem. Naše aktivity jsou určeny nejen dětem, chceme zapojit všechny generace.

 

O nás

Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 112 dětí, v každé třídě je skupina 28 dětí věkově smíšených 3-6 let, která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Marie Montessori.
více...

Zřizovatel

Spolupracujeme