Pozvánka na burzu knih

Vážení rodiče, zveme vás na „Burzu knih“

Příjem knih:  14. 11. 2017 od 8.00 do 16.00 hod v kanceláři  (max. počet 20 kusů)

Prodej knih:  15. 11. 2017 od 15.30 hod do 17.30 hod ve spojovací chodbě (příchod třídou A nebo třídou D)

Čtení:

Ve třídě C: od 16.30 hod čtení Zdeňky Jordánové – „Psí pohádka“ s možností koupě této knihy i s věnováním od autorky

Získané peníze budou použity na nákup nových knih pro děti i dospělé do mateřské školky a na další potřebné pomůcky. Neprodané knihy najdou své místo v naší knihovně nebo budou využity na pomůcky. Zbytek věnujeme do Dětského domova Kladno.

O nás

Jsme mateřská škola která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu M. Montessori. Kapacita naší školky je 112 dětí ve čtyřech třídách. V každé třídě je 28 dětí věkově smíšených 3-6 let. Učitelský sbor je složen z 8 kvalifikovaných pedagogů a jedné asistentky pedagoga.

Otevírací doba

6:00 - 16:30 hod

6:00 - 7,30 třída B

od 7,30 ostatní třídy

 

Spolupracujeme

Mateřská škola Montessori Kladno

Na Vyhaslém 3197
272 01 Kladno

Telefon: 312 276 049
E-mail: info@montessori-kladno.cz 
Web: www.montessori-kladno.cz