Vnitřní kritéria pro přijetí do MŠ v roce 2018/2019

Zastupitelstvo města Kladna schválilo obecně závaznou vyhlášku Města Kladna č. 55/17 dne
27. 2.2017 o školských obvodech spádových mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Kladnem. Tato vyhláška stanovuje spádové obvody mateřských škol zřizovaných městem Kladnem. Školský obvod Základní Školy a Mateřské Školy Kladno, Norská 2633 tvoří celé území města Kladna. Další přijímací kritéria jsou uvedena v pokynech ředitelky Mgr. Daniely Vlčkové.

O nás

Jsme čtyřtřídní mateřská škola, s kapacitou 112 dětí, v každé třídě je skupina 28 dětí věkově smíšených 3-6 let, která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu Marie Montessori.
více...

Zřizovatel

Spolupracujeme