Vnitřní kritéria pro přijetí do MŠ v roce 2018/2019

Zastupitelstvo města Kladna schválilo obecně závaznou vyhlášku Města Kladna č. 55/17 dne
27. 2.2017 o školských obvodech spádových mateřských škol zřizovaných Statutárním městem Kladnem. Tato vyhláška stanovuje spádové obvody mateřských škol zřizovaných městem Kladnem. Školský obvod Základní Školy a Mateřské Školy Kladno, Norská 2633 tvoří celé území města Kladna. Další přijímací kritéria jsou uvedena v pokynech ředitelky Mgr. Daniely Vlčkové.

O nás

Jsme mateřská škola která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu M. Montessori. Kapacita naší školky je 112 dětí ve čtyřech třídách. V každé třídě je 28 dětí věkově smíšených 3-6 let. Učitelský sbor je složen z 8 kvalifikovaných pedagogů a jedné asistentky pedagoga.

Otevírací doba

6:00 - 16:30 hod

6:00 - 7,30 třída B

od 7,30 ostatní třídy

 

Spolupracujeme

Mateřská škola Montessori Kladno

Na Vyhaslém 3197
272 01 Kladno

Telefon: 312 276 049
E-mail: info@montessori-kladno.cz 
Web: www.montessori-kladno.cz