Projekt ROZVÍJÍME SPOLUPRÁCI

Projekt ROZVÍJÍME SPOLUPRÁCI

V rámci Výzvy OPVV Šablony II realizujeme od 1.1.2019 do 31.12.2020 projekt ROZVÍJÍME SPOLUPRÁCI  pod registračním číslem  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18-063/0011662. MŠ Školní asistent – personální aktivita Další vzdělávání pedagogů v oblastech:          polytechnické...

CELOŠKOLKOVÁ BRIGÁDA

24.4.2019 Vážení rodiče, milé děti. Ve středu 24.4.2019 od 15,30 pořádáme brigádu na zahradě. Sraz na zahradě u své třídy.  Přijďte prosím Vašim dětem uklidit a zvelebit zahradu pro nadcházející jaro.  S sebou dobrou náladu, nářadí, příp. dobrotu ke kávě (tu...
VÝLET DO TRILOPARKU

VÝLET DO TRILOPARKU

Sobota 13.4.2019 Vážení rodiče, milé děti. Výlet do Triloparku se koná v sobotu 13.4.2019, sraz na místě je v 9,30. (trilopark.eu) Těšíme se na vás. L+M   .     O nás Jsme mateřská škola která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu M. Montessori. Kapacita naší...
PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE

PŘEDNÁŠKA PRO RODIČE

ČTVRTEK 11. DUBNA 2019 Vážení rodiče,  zveme Vás na přednášku Mgr. Zuzany Hanákové na téma „ZÁVISLOST VE VZTAZÍCH“. Přednáška se koná ve čtvrtek 11.4.2019 v 18 hodin, ve třídě B. Podrobnější informace včetně kontaktů k přihlášení naleznete na nástěnkách v...