Dokumenty

Organizace školního roku

 

Provoz MŠ začíná: v pondělí 4, září 2017

Provoz MŠ bude ukončen: v pátek 29.června 2018

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2017

Vánoční prázdniny zahájeny: v sobotu 23. prosince 2017 a skončí: v úterý 2. ledna 2018

Provoz MŠ skončí: v pátek 22. prosince 2017

Provoz MŠ začne: ve středu 3. ledna 2018

Jarní prázdniny v termínu: od 26. února do 4. března 2018

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 29. března 2018

Hlavní letní prázdniny: od pondělí 2. července 2017 do pátku 31. srpna 2018

Školní rok 2017/18 začne v pondělí 4. září 2018

Dny otevřených dveří:  15. ledna 2018 a 9. dubna 2018

Dokumenty

Plán

Pedagogické cíle mateřské školy

 • Promyslet aktivity k 20. výročí založení Montessori školky v Kladně.
 • Rozvíjet polytechnickou výchovu, zeefektivnit k tomuto na třídách připravené prostředí a nabízené aktivity. K tomuto využít metodiku Polytechnická výchova, kterou zpracovala Montessori společnost ČR a Raabe.
 • Zapojení dětí do realizace tvorby zahrady přírodního stylu dle jejich možností, Cíle a myšlenky přírodní zahrady zapojit  do výuky.

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program je v tištěné podobě k dispozici v každé třídě a v kanceláři vedení MŠ.  V lednu 2016 byl shledán Českou školní inspekcí ve všech bodech v souladu s RVP pro předškolní vzdělávání.

Den v mateřské škole

 •  6:30 – 8:00 scházení dětí.
 • 8,00-10,00 8:30ranní cvičení, montessori blok, elipsa
 • 8,45-9,30 svačina
 • 10,00-12,00 pobyt venku
 • 12,00-12,30oběd
 • 12,30-13,30 odpočinek
 • 13,30-16,00 odpolední činnosti, rozcházení dětí
 • 14,00- 14,30 svačina

O nás

Jsme mateřská škola která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu M. Montessori. Kapacita naší školky je 112 dětí ve čtyřech třídách. V každé třídě je 28 dětí věkově smíšených 3-6 let. Učitelský sbor je složen z 8 kvalifikovaných pedagogů a jedné asistentky pedagoga.

Otevírací doba

6:30 - 16:00 hod

Spolupracujeme

Mateřská škola Montessori Kladno

Na Vyhaslém 3197
272 01 Kladno

Telefon: 312 276 049
E-mail: info@montessori-kladno.cz 
Web: www.montessori-kladno.cz