Světlo x tma, barvy x stíny

Místo na papír, děti míchaly barvy na stěny:)

Kreslení do krupice se stalo světelným zážitkem.

Děti si vyrobily vlastní světelné kukátko a některé vyrostly až „do stropu“.