Třída "D"

Lucie Angelisová a Martina Bernhardová

Třída „D“ školní rok 2017/ 2018

„Déčko“- prostě naše třída– třída dětí, rodičů a průvodců, kteří se rádi setkávají nejen ve školce, ale i mimo ni, na společných akcích, výletech a výpravách. Moc si přejeme, aby „Déčko bylo  pro děti místem, kde se cítí svobodně, bezpečně, radostně, místem, kde mohou objevovat, zkoumat nové věci a dostávat další a pozitivní náměty a nápady pro další činnosti.

Ve  školním roce 2017-2018 přivítáme do našeho kolektivu čtrnáct nových dětí, z toho dvanáct tříletých, jednoho čtyřletého chlapce a pětiletou holčičku. Na školu se bude připravovat sedm dětí, žádné nemá odklad školní docházky

Téma pro letošní školní rok „VZNIK A VÝVOJ ZEMĚ“ bude opět celoroční, naváže na loňský úspěšný projekt „Vesmír“. Budeme se zabývat vývojem Země a života na Zemi. Velkou pozornost věnujeme podtématu Dinosauři. 

Rádi bychom navázali na úspěšnou spolupráci s rodiči, zejména na pravidelná venkovní manuální tvoření dětí a tatínků. Děti měly možnost si vyzkoušet  „po chlapsku“ různé pracovní techniky, nářadí a nástroje. Tato dopoledne byla dětmi velmi vyhledávaná a oblíbená a doufáme, že tomu bude tak i v letošním roce. I v ostatních oblastech a aktivitách rádi přivítáme spolupráci rodičů, prarodičůa ostatních přátel.,

Co se děje v naší třídě

ZAHRADA

Stavební práce spojené s vybudováním přírodní zahrady v prostorách naší MŠ jsou aktuálně Magistrátem města Kladno naplánovány na období 1.8.-31.10.2018. O nás Jsme mateřská škola která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu M. Montessori. Kapacita naší školky je...

číst více

Co plánujeme

 

  • 16.-17.6. Akce ROBINSON
  • 19.6. Výlet do Prahy
  • 27.6. Výlet na Křivoklát
  • Turistické středy (pravidelně)
  • Pravidelná dopolední tvoření s rodiči

Archiv akcí

Vánoční nadílka

 V úterý 20.12. proběhla v naší třídě vánoční nadílka. Sešli jsme se ve slavnostní náladě u ozdobeného stromku. Vzájemně se obdarovali a i když jsme u stromku nebyli všichni, na ty "opravdové" vánoce jsme odcházeli spokojeni. O nás Jsme mateřská škola která pracuje...

číst více

Montessori průvodci

Lucie Angelisová
montessori pedagog

Martin Bernhardová
montessori pedagog

Fotky naší třídy „D“

O nás

Jsme mateřská škola která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu M. Montessori. Kapacita naší školky je 112 dětí ve čtyřech třídách. V každé třídě je 28 dětí věkově smíšených 3-6 let. Učitelský sbor je složen z 8 kvalifikovaných pedagogů a jedné asistentky pedagoga.

Otevírací doba

6:30 - 16:00 hod

Spolupracujeme

Mateřská škola Montessori Kladno

Na Vyhaslém 3197
272 01 Kladno

Telefon: 312 276 049
E-mail: info@montessori-kladno.cz 
Web: www.montessori-kladno.cz