MĚSTO
KLADNO

 

Získat aplikaci Adobe Flash Player

homepage

MŠ Montessori

Vlozeno 11-01-2016

 

Mateřská škola Kladno, Na Vyhaslém 3197 je čtyřtřídní mateřská škola, která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu M. Montessori od roku 1998, kdy začínala jako pilotní škola s tímto programem v jedné ze svých tříd. Postupně se tento způsob práce, na základě velkého zájmu ze strany rodičovské veřejnosti, rozšířil i do ostatních tříd. V současné době pracují tímto způsobem všechny třídy MŠ a zájem rodičů o tento typ vzdělávání několikanásobně převyšuje kapacitu mateřské školy.Mateřskou školu navštěvují děti z Kladna, z blízkého i vzdálenějšího okolí. Výchovně vzdělávací program školy je založen na metodách pedagogiky Marie Montessori. Učitelský sbor tvoří skupina 8 kvalifikovaných učitelek a jedné asistentky pedagoga, které spojuje společný zájem o pohodu a radost dětí. Šest z nich absolvovalo Diplomový kurz pedagogiky M. Montessori, který je akreditován MŠMT, většina z nich studuje další kurzy osobnostního růstu. V osobnostním životě učitelek se projevuje aktivně zájem o zdravý životní styl, vlastní osobnostní a profesní růst a pozitivní ladění.

 

Novinky

test

test

 

Aktuálně

MŠ | 31.05.2016 | 16:00 | MŠ - ve třídě D.

První schůzka pro rodiče přijatých dětí pro školní rok 2016/17. Na tuto schůzku se prosím dostavte bez dětí. Jde o organizační informace.

MŠ | 09.06.2016 | 17:00 | Třída B

Sportovní a jiné hry se spaním v MŠ, bez rodičů.

MŠ | 13.06.2016 | 17:30 | Třída D

Schůzka výboru spolku rodičů.

MŠ | 14.06.2016 | 15:00 | Třída C

Zveme rodiče dětí ze třídy C, které končí docházku do MŠ a půjdou do ZŠ na slavnostní rozloučení s předškoláky.

Přihlášení