MĚSTO
KLADNO

 

Získat aplikaci Adobe Flash Player

homepage

MŠ Montessori

Vlozeno 11-01-2016

 

Mateřská škola Kladno, Na Vyhaslém 3197 je čtyřtřídní mateřská škola, která pracuje podle výchovně vzdělávacího programu M. Montessori od roku 1998, kdy začínala jako pilotní škola s tímto programem v jedné ze svých tříd. Postupně se tento způsob práce, na základě velkého zájmu ze strany rodičovské veřejnosti, rozšířil i do ostatních tříd. V současné době pracují tímto způsobem všechny třídy MŠ a zájem rodičů o tento typ vzdělávání několikanásobně převyšuje kapacitu mateřské školy.Mateřskou školu navštěvují děti z Kladna, z blízkého i vzdálenějšího okolí. Výchovně vzdělávací program školy je založen na metodách pedagogiky Marie Montessori. Učitelský sbor tvoří skupina 8 kvalifikovaných učitelek a jedné asistentky pedagoga, které spojuje společný zájem o pohodu a radost dětí. Šest z nich absolvovalo Diplomový kurz pedagogiky M. Montessori, který je akreditován MŠMT, většina z nich studuje další kurzy osobnostního růstu. V osobnostním životě učitelek se projevuje aktivně zájem o zdravý životní styl, vlastní osobnostní a profesní růst a pozitivní ladění.

 

Novinky

seznamy dětí

Byly vloženy nové seznamy dětí do jednotlivých tříd

 

Přihlášení